Çok küçük yaşlardan beri devam eden kayak faaliyetlerini halen sürdürmektedir. Hacettepe Üniversitesi’ ndeki öğrencilik yıllarında kayak okullarında öğretmen…