Karaciğer Nakli Alıcı Cerrahisi

Sirozlu bir karaciğer görülmektedir. Pürüzsüz yüzey bozulmuş ve nödüller oluşmuştur


Karaciğer sirozu zemininde gelişmiş bir hepatosellüler karsinom (tümör)

Hastalıklı karaciğerin tamamı çıkarılır. Geride kalbe kanı taşıyan karaciğerin arkasından geçen ana toplar damar (vena kava) kalır.

Karaciğer sağ lobu damarları alıcı damarlarına ağızlaştırılmakta (resimde portal ven denen karaciğeri besleyen ana damar dikiliyor).


Portal ven dikildikten sonra karaciğer kanlanması sağlanmış durumda.

Kadavradan alınmış tam karaciğer alıcıya yerleştirilmiş ve damarlar dikiliyor.

Aynı kadavra karaciğeri dolaşımı sağlandıktan sonra