1. Karaciğerin sağ ya da sol yarısının alınmasını gerektirir. Karaciğerin sağ yarısı takriben toplam büyüklüğün %60 kadarını sol yarısı ise %40 kadarını oluşturur.
  2. Sıklıkla safra kesesi de bu ameliyatta teknik nedenlerden dolayı alınır.
  3.  Ölüm riski olan (%1) bir ameliyattır.
  4. Ameliyat sonrası kısa ve uzun dönemde değişik problemler gelişebilir; bunlar safra yollarına ait darlıklar, safra kaçakları, karın içi apseler, atar damar ve portal damar darlıkları veya tam tıkanıklıkları, karın içine olan kanamalar gibi önemli komplikasyonlardır.
  5. Verici ameliyatından sonra değişik komplikasyonlar sonucunda tekrar ameliyat gerekebilir.
  6.  Bir daha karaciğer vericisi olmak mümkün değildir. Örneğin kardeşine karaciğerinin bir kısmını veren kişi daha sonra kendi çocuğunun ihtiyacı olursa veremez.
  7.  Yukarıda yazılı olanlar dışında ciddi cerrahi müdahalelerde görülebilecek her türlü komplikasyonlar ile karşılaşılabilir. Bazı acil komplikasyonların tanı ve tedavisinde hastane personeli gerekli işlemleri hasta ve yakınlarından izin almadan yapabilir.
  8. Ameliyat genel anestezi ile yapıldığı için anesteziye ve kateterizasyona ait her türlü ciddi komplikasyonlar (Malign hipertermi, ani kalp durması vb.) görülebilir.
  9. Verici ameliyatı bütün hesaplamalar ve incelemelere rağmen teknik problemler nedeni ile karaciğer alınmadan sonlandırılabilir.
  10.  Verici ameliyat başlayana kadar vazgeçme hakkına sahiptir.