• İyi huyludur,
  • İkinci en sık iyi huylu karaciğer tümörüdür,
  • Kılıflı soluk renkli nodüllerden oluşurlar,
  • Genelde 5 cm. den küçüktürler,
  • 20-30 yaş grubu kadınlarda en sık olarak görülür,
  • Genellikle insidental (tesadüfi) tanı konuluyor,
  • %10 hastada ise müphem karın ağrılarından sorumlu olabiliyor,
  • FNH etiyolojisinde hormon preparatları sorumlu olabilir,

 Tomografide FNH Görüntüsü

FNH Tedavi Seçenekleri

  • Düzenli takiplerde lezyonda çap artımı yoksa ve 5 cm.’den küçükse ameliyat edilmezler.
  • Kötü huylu tümör şüphesi taşıyan, etrafta bası bulguları oluşturan ve büyüme eğiliminde olan lezyonlar cerrahi olarak çıkartılırlar.