• Karaciğerin sağ altına yapışık olan kese şeklinde bir organdır
  • Görevi karaciğerde yapılan safrayı depolamak ve yemek yendikten hemen sonra 12 parmak barsağına boşaltmaktır
  • Safra oluşumunda görev almaz, safranın tamamı safra kesesinde yapılır,
  • Safrayı 30 kat konsantre edebilir
  • Safra kesesi yoğunluğunu artırdığı için çamur ve taş oluşumuna ortam hazırlar
  • Yokluğunda vücut adapte olarak normal yaşam ve sindirim fonksiyonları devam eder