1. Böbrek naklinde verici olmak için yaş sınırı nedir?

18 yaşından büyük olmak gerekir, üst sınır ise vericinin sağlık durumuna bağlı olarak ve test sonuçları ışığında 80 yaşına kadar çıkabilir. İleri yaş gurubunda sağlıklı kişilerde böbrek fonksiyonları genç bir insanın ki kadar iyi olabilir.

2. Böbrek nakli için kan gurubu ve doku gurubu uyumu gerekir mi?

Kan gurubu uyumu gerekir. AB Rh(+) genel alıcı, 0Rh(-) ise genel vericidir. Örnek olarak B Rh(+) bir alıcı; 0 Rh(+), 0 Rh(-), B Rh(+), B Rh(-) vericilerden böbrek alabilir. Doku uyumu ne kadar fazla olursa (6/6) sonuç o kadar başarılıdır. Hiç uyum olmadan (0/6) yapılan nakillerde de başarı oranı yüksektir.

3. Böbrek naklinde böbreğin reddedilme ihtimali ne zaman sona erer?

En sık red olayı 5 ila 14 gün arasında yaşanır. İlaçlar doğru ayarlanıp kullanıldığı takdirde giderek red ihtimali azalır. Ancak çok küçük bir hasta gurubunda bütün dikkate rağmen kronik (müzmin) red olayı uzun yıllar içerisinde gelişebilir. Böbrek fonksiyonları bozulan ve kreatinin ile BUN(üre) değerleri yükselen hastalarda biyopsi yapılması konusunda tereddüde düşmemek gerekir.

4. Böbrek nakli için kadavradan ve akraba canlı vericiden alınan böbrekler arasında fark var mıdır?

Canlı verici akrabalardan alınan böbrekler ameliyat tekniği ve uyum açısından daha avantajlıdır. Ancak fark çok önem arz edecek düzeyde değildir. Kadavra vericilerden tam uyum gösteren böbrekler bulunabilir.

5. Böbrek nakli sonrasında nakledilen bir böbrek ne kadar süre ile çalışır?

Tam uyum olan ve akrabadan alınan bir böbrek için sınırsız bir süre beklenir (alıcı yaşadığı sürece). Kadavradan alınan ve az uyum bulunan bir böbrek dahi yıllarca (onlarca yıl) çalışabilir. Hastalar arasında büyük farklılıklar gösteren bu durum nedeniyle en doğru yaklaşım böbreğe bir ömür biçmemektir.

6. Böbrek nakli sonrası hastalar ne kadar süre ile ilaç kullanmak zorundalar?

Günümüzdeki bütün ilerlemelere rağmen ömür boyu ilaç kullanmak gerekir. Ancak ilaç sayısı azaltılıp tek ilaç (Prograf ya da Sandimmun) ile devam etmek mümkün olabilir.

7. Böbrek nakli sonrasında günlük yaşamda nelere dikkat etmek gerekir?

Böbrek nakli alıcıları düşünülenlerin aksine normal bir yaşam sürerler. Aktif gribal enfeksiyonu olan kişilerden uzak durmak gerekir. Ellerin sık yıkanması, ve geleneklerimiz dahilinde olan yanaktan öpüşmeden kaçınmak uygundur. Ev içinde yemek takımlarının ve günlük eşyaların ayrılması gerekmez. Çok kalabalık ortamlarda (örneğin hastaneye giderken) maske takılabilir. Sigara içenlerden uzak durulması tavsiye edilir. Cinsel aktiviteye dönülmesinde sağlıklı bir eş ile hiçbir sakınca yoktur.

8. Böbrek nakli sonrası canlı vericinin tek böbrek ile kalmasının ne tür sakıncaları olur?

Dünya üzerinde 100 000’den fazla yapılan böbrek nakilleri sonucunda vericilerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ihtimali %100’e yakındır.