Asemptomatik (sessiz) Safra Taşı “hastanın taşa ait şikayeti yok”  

  • Check-up ya da başka şikayetlerin incelenmesi sırasında bulunur.
  • Ülser ya da gastrit olarak tedavi edilen olgularda şikayetlerin safra kesesi taşına ait olmadığının gösterilmesi gerekir.
  • Asemptomatik taşların ileride problem oluşturabileceği hastaya iyi anlatılmalıdır.

Asemptomatik Taşlar Ne Olur ?

  • Asemptomatik olarak kalırlar (%50)
  • Semptomatik (şikayetler başlar) hale gelirler (%40)
  • Akut kolesistit ve komplike akut kolesistit haline dönerler (%10)

Asemptomatik Taşları Ameliyat Edelim mi ?

  • Asemptomatik safra keselerinde laparoskopik ameliyat ile ölüm riski çok düşüktür (%0.01) .
  • Aynı hasta akut kolesistit (iltihabi hastalık) geçirirse ölüm riski (%5) daha yüksektir.
  • Bu nedenlerle EVET ameliyat edelim .
  • Böylece hastamızı riskli durumlardan korumuş oluruz .