Pankreas Kanseri 

 • %90 pankreas başında yerleşir
 • Pankreas başında yerleşenler ana safra kanalını tıkayacağı için sarılık oluşturup daha erken tanı alabilirler
 • Gövde tümörleri çok geç şikayetlere yol açtıkları için daha geç tanı alırlar
 • İleri yaşlardaki insanlarda kilo kaybı ve sarılık bulunuyorsa mutlak pankreas kanseri düşünülmeli ve incelemeler ona göre yapılmalıdır
 • Geç tanı alan ve sıklıkla ameliyat edilemez bir halde (inoperabl) olarak karşımıza çıkan bir kanser türüdür
 • Kilo kaybı büyük oranda ilk bulgudur (%79)
 • Ağrı ikinci sırada görülür, kuşak tarzında sırta yayılır (%56)
 • Daha sonra iştahsızlık (%28) ve sarılık (%25) görülebilir

Pankreas kanseri neden kötü ün yapmıştır

 • Organın karın içinde derinde yerleşimi sonucunda hastalarda geç şikayetler oluşturur ve tanı gecikir
 • Büyüme hızı yüksek bir tümördür, kısa sürede büyük çaplara ulaşabilir
 • Sistemik yayılım (metastaz) zamanlaması erkendir, ve sıklıkla karaciğere yayılır
 • Lenf bezlerine yayılımı diğer kanserlerden daha çabuk olur

CA 19-9

 • Tümör belirteçleri denilen bazı kan testleri pankreas kanserinde yüksek çıkabilir.
 • Ca 19-9 adlı kan testi safra yolları ve pankreas için anlamlıdır
 • Ancak Ca 19-9 bazı iltihabi hastalıklarda da yüksek çıkabilir
 • Benzer şekilde bazı pankreas kanseri olan hastalarda Ca 19-9 normal sınırlarda olabilir
 • Ameliyat veya cerrahi öncesi Ca 19-9 yüksek bulunursa tedavi sonrası düşmesi başarı göstergesidir
 • Kemoterapi yapılan hastalarda Ca 19-9 kan düzeyinde düşme tedaviye yanıt alındığını gösterir

Tedavi seçenekleri

 • Cerrahi
 • Whipple ameliyatı
 • Distal pankreatektomi ve splenektomi
 • Kemoterapi
 • Adjuvan
 • Sistemik ve lokal hastalık için
 • Radyoterapi (ışın tedavisi)
 • Bölgesel hastalık kontrolu için ameliyat öncesi ya da sonrası yapılabilir

Whipple

 • Pankreas başında yerleşen kanserlerde yapılan bir ameliyatdır
 • Pankreas baş ve boyun kısmı, ana safra kanalı alt orta ve alt ucu, safra kesesi, duodenumun tamamı (12 parmak bağırsağı), midenin 1/3 alt ucu, ince barsak enüst 15-20 santimetresi çıkartılır
 • Daha sonra anatomik sırada bağlantılar yapılarak hastanın ameliyat sonrasında yemek ve hazım fonksiyonlarının normal bir şekilde devamı sağlanır
 • Genel Cerrahinin en büyük ameliyatlarından biri olup deneyimli cerrahlar tarafından yapılsa dahi % 1-3 civarı ölüm riski taşıyan bir girişimdir

Pankreatektomi

 • Pankreas gövde ve kuyruk bölgesinde yerleşen kanserlerde uygulanır
 • Pankreasın boyun kısmından itibaren sadece baş kısmı geride kalacak şekilde çıkarılmasıdır
 • Dalak hemen her zaman pankreas kuyruğuna olan yakın komşuluğu nedeniyle çıkarılır
 • Dalağın çıkarılması daha iyi lenf bezi temizlenmesi açısından da avantajlıdır

Pankreatektomi ameliyatı sonrası

Portal ven

 • Portal ven pankreasın hemen arkasından geçen ve karaciğere barsak kanını taşıyan bir ana damardır
 • Kanser buraya sıçramış ise portal venin çıkarılarak araya sentetik damar yerleştririlmesi suretıyle Whipple ameliyatı yapılabilir
 • Portal vene sıçramış tümörlerde önce kemoterapi ile tümörün küçülmesi sağlanabilir
 • Karaciğere giden atar damar Trunkus çölyakus ve hepatik arter ile barsaklara giden superior mezenter arter (SMA) benzer şekilde sentetik damarlar ya da kasıktan alınan hastanın kendi damarları ile tamir edilebilir