-Koledok taşı mutlak ameliyat öncesinde her hastada düşünülmeli ve incelenmelidir

  • Total bilirubin, GGT ve AP kan testleri yüksektir
  • Hastalarda tıkanma sarılığı oluşur

-Ultrasonografi ana safra kanalı taşlarını göstermeyebilir

-Şüpheli olgularda önce ERCP (endoskopik safra yolu incelemesi) yapılmalıdır, taş varsa aynı anda çıkartılabilir

-ERCP başarısız ise ameliyatta ana safra yolu açılır ve taş çıkartılır (koledokotomi)