1. Verici yaş sınırı nedir?

18 yaşından büyük 60 yaşından küçük olmak gerekir, eşlik eden sağlık sorunları verici olmaya engeldir.

2. Verici ve alıcı arası ne tür bir uyum aranır?

Kan gurubu uyumu gerekir 0 Rh(-) genel verici, AB Rh(+) genel alıcıdır. Örnek olarak A Rh(+) bir alıcı için A rh(+), A Rh(-), 0 Rh(+) ve 0 Rh(-) kan grubundan olanlar verici olabilir.

3. Verici için ameliyatın riski nedir?

Dünyada kabul edilen hayati risk %1 civarındadır

4. Vericiler normal yaşantılarına ne zaman dönerler?

Problemsiz seyreden olgularda 10 gün civarında taburcu olurlar ve aktif hayatlarına 1 ayda dönerler, 3 ay süreyle spor yapamazlar

5. Vericiler uzun vadede ne gibi sağlık problemleri yaşarlar?

Hiçbir sağlık sorunu yaşamazlar, çok nadiren ameliyat sırasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle sarılık ve karaciğeri besleyen damar tıkanıklıkları gibi problemler sonucu kalıcı sekeller oluşabilir. Ancak bu olasılık %1’den azdır.

6. Karaciğerin ne kadarı alıcıya nakledilmek için alınır?

Erişkin alıcılar için sağ lob alınır. Karaciğerin bu kısmı yaklaşık %60 civarındadır. Bazı erişkinlerde Sol lob alınabilir (%40). Çocuk alıcılar için sol lateral segment denilen parça alınır (%20).

7. Vericide kalan karaciğer kendini yeniler mi?

Evet, problemsiz olgularda 6 haftada tam büyüklüğüne ulaşır.

8. Nakledilen karaciğer alıcının ihtiyacını karşılar mı?

Vericide yapılan hesaplamalar ile alıcının ihtiyacını karşılayacak büyüklükte karaciğer alınır, doğal olarak vericide kalan karaciğerinde yeterli olması gerekir. Bu kriterler karşılanmazsa nakil işlemi gerçekleştirilmez

9. Nakledilen karaciğer kendini yeniler mi?

Nakledilen karaciğer de vericide olduğu gibi 6-8 haftada olması gereken büyüklüğe ulaşır. Normal insanda karaciğer vücut ağırlığının %2’si kadardır. Örnek olarak 75 kg bir insanın 1500 gr. Karaciğeri olur.

10. Alıcıda Hepatit B ve C varsa yeni karaciğerde nüks eder mi?

Hepatit B immünglobulini kullanılması ile %95 nüks etmez, hepatit C nüks eder ancak karaciğerde çok uzun sürede yeniden problem oluşturur.

11. Hepatit B DNA önemli midir?

Evet DNA pozitif ise immünglobulinlere rağmen hepatit B yeni karaciğerde nüks edebilir.

12. Alıcılar nelerden korunmalıdır?

Genelde çok kalabalık ortamlardan ve hava kirliliğinden kaçınmalıdırlar. Sigara içilen ortamlardan ve gribal infeksiyon geçirenlerden uzak durmalıdırlar. tokalaşmak ve yanaklardan öpüşmek tavsiye edilmez.

13. Alıcılarda karaciğer tümörü bulunması sonucu nasıl etkiler?

3 cm. çapından küçük tümörlerde nüks ihtimali çok düşüktür. Tek bir tümör çapı 5 cm. üzerinde ya da birden fazla tümör mevcudiyetinde toplam çap 8 cm. üzerinde ise transplantasyon yapılmaz.

14. Karaciğer nakli sonrası ne kadar süreyle ilaç kullanacağım?

Şu anki bilgilerimiz en az 10 yıl ilaç kullanmak gerektiği yönündedir.

15. Karaciğer nakli sonrası ne sıklıkla takip yapılır?

İlk ay haftada 2 kez, sonraki 3 ay haftada 1 kez, ilk yıl sonuna kadar her iki haftada 1 kez daha sonra ayda 1 kez kontrol ve kan tetkikleri yapılmalıdır.