• Dünyada ilk karaciğer nakli 1963 yılında ABD’de Dr. Thomas Starzl tarafından yapılmıştır.
 • Uzun süre yaşayan ilk hasta ise 1967 yılında nakil yapılan bir çocuktur.
 • 1980’li yıllarda Cyclosporin adlı ilacın keşfi ile organ reddi kontrol altına alınmış ve nakil sayıları artmaya başlamıştır.
 • Canlı vericiden karaciğer nakli önce bebek ve çocuklarda yapılmaya başlanmıştır.
 • 1997’de erişkinlerde ilk denemeler yapılmış ve olumlu sonuçlar ile merkez sayısı artmaya başlamıştır.
 • Canlı vericiden karaciğer nakillerinde önemli olan faktör alıcının ihtiyacını karşılamak için yeterli büyüklükte karaciğer çıkarılmasıdır.
 • Erişkin bir insanın karaciğeri vücut ağırlığının %2’si kadardır.
 • 75 kg. bir insanın 1500 gr. Karaciğeri bulunur. Bu 1500 ml. hacimde bir karaciğerdir.
 • Alıcıya en az vücut ağırlığının %0.8’i kadar bir karaciğer nakledilmesi gerekir.
 • 75 kg. bir alıcının ihtiyacı 600 gr-ml’den fazladır.
 • Vericiden alınacak karaciğer sağ lob olduğu takdirde büyük oranda bu ihtiyacı karşılar.
 • Karaciğer kendisini tama yakın yenileyen bir organdır.
 • Bu yenileme işlemi 6 haftada tamamlanır.
 • Karaciğerin sağ yarısı toplam büyüklüğün %60- 65’ini, sol yarısı ise %35-40’ını oluşturur.
 • Alıcının ağırlığına göre sağ ya da sol lob nakil için alınır.
 • Bebekler için sol yarının daha küçük bir kısmı (lateral segment-%20 büyüklükte) çıkarılabilir.
 • Her türlü itinaya rağmen verici ameliyatı %1 ölüm riski bulunan çok ciddi bir girişimdir (Tüm Dünyada 2005 yılı sonuna kadar yapılan yaklaşık 7200 verici ameliyatında 14 ölüm bildirilmiştir, gerçek rakam bundan daha büyük olabilir).
 • Ameliyat sırasında ve sonrasında cerrahi ve anestezi açısından büyük ameliyatlarda görülen problemler ile karşılaşmak mümkündür (örneğin akciğer embolisi).
 • Vericiler tekrar karaciğer veremezler.
 • Ameliyattan aylar veya yıllar sonra safra yolunda darlık veya damar darlıkları gibi problemler %1 oranında görülebilir.
 • Alıcı ameliyatı 5-7 saat arasında sürer.
 • Sağ ve sol kaburgaların altında uzanan bir ameliyat kesisi yapılır.
 • Ayrıca karın duvarında direnler bulunur.
 • Vericiler 24 saat içinde ayağa kalkarlar.
 • Hastaların yemek yemeye başlaması 3 gün kadar sürebilir.
 • 8-10 gün içinde taburcu olurlar.
 • Bazı hastaların taburcu olma süreleri daha uzun. olabilir.

Verici damar yapıları tomografik anjiografi ile değerlendirilmesi

Ameliyatta karaciğerin damarları ortaya çıkarılır.

Karaciğer özel cihazlar ile ortadan kesilebilir. Sol karaciğerin yarısı hazırlanmış.

Sağ karaciğer yarısı hazırlanmış

Çıkartıldıktan sonra karaciğer nakledilene kadar soğutulur gerekli anatomik düzeltmeler yapılır ve saklanır

Karaciğerin sağ yarısı çıkarılmış ve geride kalan boşluk görülmekte, bu boşluk barsaklar ve büyüyecek olan karaciğer tarafından doldurulacaktır