Neden Oluşurlar?

 • Karaciğer tümörleri (hepatosellüler karsinom) büyük oranda kronik hepatit ve siroz zemininde gelişirler
 • Ülkemizde hepatit B ve hepatit C nedeniyle gelişen sirozlar ilk sırada yer alır.
 • Siroz olmadan gelişen ve genç hastalarda görülen fibrolamellar tip tümörler siroz olmadan da gelişebilir.

 Ne Tür Şikayetlere Yol Açarlar ? 

 • Genellikle küçük çapta iken bir şikayete yol açmazlar bu nedenle;
 • Karaciğer sirozu bulunan hastalar tümör açısından düzenli takip edilmelidirler (en az 6 ayda 1 kez ultrasonografi).
 • Büyük tümörlerde sağ kaburga altında ağrı oluşabilir.
 • Karaciğeri besleyen ana damara (portal ven) sıçraması ile varis kanamaları ve asit miktarında artma görülebilir.

Tedavi Nasıl Yapılmalıdır ?

 • Ameliyat ile tümörün çıkartılması en etkili yöntemdir.
 • Ameliyat sadece erken evredeki siroz hastalarında yapılabilir (Child sınıflaması A).
 • Siroz daha ileri evrede ise karaciğer nakli gereklidir.
 • Karaciğer nakli şansı olmayan hastalarda alternatif tedavi yöntemlerine geçilir.

Diğer Tedaviler

Cerrahi dışındaki tedavi yöntemleri daha düşük başarı oranına sahiptirler, sadece ameliyat veya karaciğer nakli şansı olmayan hastalarda uygulanmalıdırlar.

Bu yöntemler şunlardır;

 • Tümöre alkol enjeksiyonu,
 • Radyofrekans uygulaması,
 • Kemoembolizasyon.