• En sık karşılaşılan iyi huylu karaciğer tümörüdür.
 • Kadınlarda 3 kat sıktır.
 • 30-70 yaş arasında en fazla görülür.

Hemanjiom Morfolojisi

 • Varisler gibi genişleyerek büyüyen ve damar yapıları içeren tümörlerdir.
 • %40 hastada birden fazla sayıda olurlar.
 • Karaciğerin her tarafında eşit olarak bulunurlar.
 • Genellikle 5 cm. den küçüktürler.
 • 5 cm den büyük olanlar dev hemanjiom olarak adlandırılır.
 • Kapsüllüdürler (kılıfları vardır).

Hemanjiom Bulguları

 • Sıklıkla ameliyat sırasında ya da görüntüleme yöntemlerinde (Ultrasonografi, tomografi) tesadüfen görülürler.
 •  Dev hemanjiomlar etraflarındaki organlara baskı etkisi oluşturabilirler (örneğin mideye baskı ile erken doyma hissi, safra yoluna baskı ile sarılık).
 • Karaciğer zarını gererek ağrıya neden olabilirler.

Hemanjiomda Laboratuvar Bulguları

 • Büyük oranda karaciğer fonksiyon testleri ve diğer kan testleri normal sınırlardadır.
 • Ultrasonografi MR ve tomografi görüntüleri tipiktir.
 • Çok nadiren karaciğer kanseri ile karışabilir, bu açıdan tanı yeni konulmuşsa 3 aylık kontroller ile en az 1 yıl .takip edilmelidirler.

Hemanjiomların Doğal Seyri

 • Hastaların büyük kısmında tanı konulduğu andaki boyutları takiplerde değişmez.
 •  Yinede bazı olgularda hızlı büyüme görülebilir.
 • Kenarda olan lezyonlarda travmaya bağlı ya da kendiliğinden yırtılma çok nadiren görülebilir. 

Sağ Lobda Yerleşimli Dev Hemanjiom

Tedavi

 • Kanser şüphesi olmayan ve 2 cm’den küçük hemanjiomlar uzun aralıkla takip edilebilir.
 • Bası bulguları olanlar ve hızlı büyüyenler ameliyat edilirler.
 • Karaciğer dokusu korunacak şekilde çıkarılmaları mümkündür.