Karaciğer absesi aşağıdaki bulgular ile ortaya çıkar

 • Karın ağrısı (karnın sağ üst tarafında),
 • Yüksek ateş (39-40 C°),
 • Ateşten önce titreme ve terleme,
 • Sarılık bazen görülebilir,
 • İştahsızlık,
 • İleri dönemde sepsis (kana mikrop yayılması) ve şok.

Kimlerde Karaciğer Absesi Gelişebilir?

 • Karın içinde herhangi bir infeksiyon odağı bulunanlarda (örneğin gecikmiş apandisit),
 • Safra kesesi veya ana safra yolu iltihabı bulunanlarda,
 • Karaciğerinde parazit kisti olanlarda (kist hidatik).

 Karaciğer Absesi Tomografik Görünümü:

Enfekte Parazit Kistinin Tomografik Görünümü

Karaciğer Absesinde Tedavi

 • Perkütan Kateter ile drenaj (Ultrasonografi eşliğinde ameliyatsız kateter yerleştirilmesi).
 • Cerrahi işlem ile boşaltma.
 • Kültürde üreyen mikroorganizma sonuçlarına göre antibiyotik.
 • Destek tedavisi.