Canlı Vericili Karaciğer Transplantasyonu Verici Değerlendirme Tetkikleri

 • Vericinin 55 yaşından küçük olması ve geçirilmiş önemli bir ameliyatı ve kronik sağlık sorunu olmaması ilk koşuldur.
 • Kan grubu tayini
 • Tam kan sayımı
 • Tam idrar incelemesi
 • Viral testler

-HBSAg, Anti-HBS, Anti HBc IGG
-Anti HIV, Anti HCV
-Anti CMV-IGM, Anti CMV-IGG

Kan Biyokimya testleri

 • T Bil, D Bil, ALT, AST, GGT, AP
 • Açlık kan Şekeri, T Protein, Albumin
 • Na, Cl, K, Ca, Mg, inorg-P
 • BUN, Kreatinin, Ürik asit, LDH, CPK
 • Amilaz, CRP
 • Total kolesterol, LDL, HDL, Trigliserid

Tiroid fonksiyon testleri

TSH, T3, T4

Kanama Profili

 • PTZ, aPTT
 • Ön arka akciğer grafisi
 • EKG
 • Karaciğer ve safra yolları Ultrason ve Doppler (hepatosteatoz ve vasküler yapıların değerlendirilmesi)
 • Ultrasonografide karaciğerde yağlanma (hepatosteatoz) varsa karaciğer biopsisi gerekebilir.
 • Renkli doppler ekokardiyografi (sol ventrikül fonksiyonu ve kapak patolojisi)
 • Eforlu EKG
 • Solunum Fonksiyon testleri
 • CT Anjio vasküler yapılar ve volum hesapları için
 • MR Kolanjio safra yolu anatomisi için